Kontakty

 

Dům dětí a mládeže Praha7

Adresa: Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Ředitel, florbal:
Mgr. Jiří Svoboda 
t: 220 800 571
m:602 157 844
e: svoboda@ddmpraha7.cz

Zástupkyně ředitele, břišní tanec:
PaedDr. Dagmar Krajčová
m: 728 127 385
e: krajcova@ddmpraha7.cz

 

 Kontakty na vedoucí zájmových útvarů 

 

Sportovní kroužky: 
Ing. Matyáš Peterka
t: 736 200 549
e: 
peterka@ddmpraha7.cz

Dramatické kroužky:
Mgr. Radka Tesárková
t: 724 350 605
e: tesarkova@ddmpraha7.cz    

MgA. Magda Gracerová
t: 724 350 601
e:m.gracerova@ddmpraha7.cz
 
Chovatel:       
Bc. Kateřina Ungrová
t: 775 474 961
e:ungrova@ddmpraha7.cz

Linda Stefanovová
t: 778 424 346
e:linda.stefanovova@ddmpraha7.cz
 

Taneční klub Silueta:
Lenka Hrabová
t: 602 667 337
e: hrabova.l@seznam.cz
• dívčí formace rock and roll, taneční přípravka a salsa
Jiří Hais 

t: 736 536 149 
e: jiri.hais@gmail.com  • párový rock and roll
Bc. Klára Mandlová

t: 775 956 657
e: mandlovak@seznam.cz
• přípravka a dívčí formace Klánovice

Historický tanec, country tanec, historický šerm, larp, cospaly, nerf:
Ing. Alexandra Valečková
t: 604 422 755
e: valeckova@ddmpraha7.cz

Karate:
Alena Navrátilová
t: 702 058 967
e: 
yazan@seznam.cz

závodní florbal:
Michal Jedlička
t: 728 037 295
e: 
bedlator@centrum.cz

Kytara:
Ivan Bušík
t: 602 221 399
e: 
busik@email.cz

Kroužky pro předškolní děti:
Bc. Kateřina Procházková
t: 724 350 603
e:
ddm.cpd@seznam.cz

Keramika:
MgA. Karel Kunc
t: 731 721 772
e: 
@ddmpraha7.czkunckarel

Správa IT: 
Ing. Matyáš Peterka
t: 736 200 549
e: 
peterka@ddmpraha7.cz

PR: 
Tomáš Bartoň
t: 606 035 474
e:
info@ddmpraha7.cz
 

Hospodářka:
Ing. Renata Běhalová
m:730 915 282
e: 
hospodarka@ddmpraha7.cz           

Pondělí  10,00 - 11,00 14,00 - 17,00
Úterý  10,00 - 11,00 14,00 - 15,00
Středa  10,00 - 11,00 15,00 - 18,00
Čtvrtek  10,00 - 11,00 14,00 - 15,00
Pátek  10,00 - 11,00 -

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Petr Pavlík, advokát
Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín
kontaktní e-mail: poverenec@akpavlik.cz
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Petr Pavlík, advokát
Křižíkova 159/56
186 00 Praha 8 – Karlín
kontaktní e-mail: poverenec@akpavlik.cz
Pracovník pro administraci Domečku:
(v případě technických problému kontaktujte Ing. Peterku)
Kristýna Valečková
tel.:739 565 824